ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Reference studentů:
Čapková Bára
Právě jsem úspěšně dokončila studium na AC obor Angličtina jako cizí jazyk. Doporučuji všem zájemcům, kteří se chtějí věnovat výuce angličtiny. V AC můžete očekávat kvalitní učitele, pečlivě připravené opory předmětů a osobní přístup. Možná zde, stejně jako já, najdete mezi učiteli své životní vzory a mezi spolužáky kamarády na celý život. Některé předměty, jako Lingvodidaktika, přímo změní Vaše vyučování a některé, jako English Literature, rozšíří Vaše obzory. Na konci studia do sebe všechno zapadne jako puzzle. Bude se mi stýskat:)
Čapková Bára
Klára Frolíková
Na Akcent College jsem studovala kombinovanou formu studia obor Angličtina jako cizí jazyk v letech 2011 - 2014. Se studiem jsem byla velmi spokojena. Vyučující jsou skuteční znaci svého oboru. Jsou vstřícní a ochotní kdykoli konzultovat jakékoli dotazy. Požadavky vyučujících na testy a domácí přípravu jsou přijatelně náročné. Studium lze tedy kombinovat se zaměstnáním. Vřele všem doporučuji studium na Akcent College, protože je prakticky zaměřeno a nabyté znalosti a poznatky se přímo využijí v učitelské praxi.
Klára Frolíková
Grofová Šárka
V pátém semestru svého studia jsem využila možnosti vycestovat v rámci výměnného pobytu Erasmus+. Strávila jsem tedy zimní semestr v Lotyšsku na pedagogické fakultě v Rize. Zkušenost se studiem v zahraničí vypadá dobře v profesním životopise, dá to ale člověku mnohem víc. Rozdílné přístupy ke studiu a různá pojetí probírané látky rozšíří obzory a studium v angličtině jazyk upevní a dodá sebevědomí. Zkusila jsem si studium na jiné, větší škole, což mi pomůže v navazujícím studiu. V mezinárodním prostředí jsem si udělala spoustu přátel po celé Evropě a objevila jsem zemi, která není typickou destinací. Erasmus je zkušenost, ze které budu ještě dlouho těžit a všem ji vřele doporučuji.
Grofová Šárka
Dušková Veronika
Co mi studium na Akcent College dalo? Hodně nových znalostí a vědomostí, které nyní používám ve své nové profesi lektorky češtiny pro cizince. Během studia jsem se potkala s výbornými vysokoškolskými učiteli, odborníky na svém místě, kteří měli ke svým studentům často až individuální přístup. Dělá mi radost, že to, co jsem vystudovala, můžu taky skutečně dělat i v praxi.
Dušková Veronika
-->