page:1url:uvod.html Home : AKCENT College, soukromá jazyková vysoká škola

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Reference studentů:
Klára Frolíková
Na Akcent College jsem studovala kombinovanou formu studia obor Angličtina jako cizí jazyk v letech 2011 - 2014. Se studiem jsem byla velmi spokojena. Vyučující jsou skuteční znaci svého oboru. Jsou vstřícní a ochotní kdykoli konzultovat jakékoli dotazy. Požadavky vyučujících na testy a domácí přípravu jsou přijatelně náročné. Studium lze tedy kombinovat se zaměstnáním. Vřele všem doporučuji studium na Akcent College, protože je prakticky zaměřeno a nabyté znalosti a poznatky se přímo využijí v učitelské praxi.
Klára Frolíková
Obrová Marie
Jmenuji se Marie a letos mi bude 46 let. Před několika dny jsem dokončila studium a dosáhla svého vysněného cíle a dokončila vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru. Moje cesta k tomuto úspěchu začala před šesti lety přijímacímu zkouškami na Akcent College, v době, kdy jsem se starala o tři děti, domácnost a plně vytíženého manžela. Moje rozhodnutí začít ve čtyřiceti letech studovat a tím vlastně úplně znova se setkalo u mých přátel s otázkou: A fakt to zvládneš? Dnes mohu říci, že jsem to zvládla, a to díky neutuchající podpoře své rodiny, ale především díky přístupu celého akademického sboru na Akcent College. Setkala jsem se zde nejen s velmi přátelským a vstřícným přístupem, ale také s velkou poctivostí a hlubokou odborností. Naučila jsem se (konečně) pořádně anglický jazyk. Naučila jsem se angličtinu učit a předávat tak své vědomosti a lásku k tomuto jazyku s velkou pokorou dál. Naučila jsem se vnímat své chyby ne jako selhání, které je třeba rychle napravit a za které bych se měla stydět, ale jako dar, který mě posunul neuvěřitelným způsobem vpřed. Tato škola mě také v neposlední řadě výborně připravila na magisterské studium. Na této škole jsem potkala pedagogy, kterých si nesmírně vážím a se kterými zůstávám v kontaktu i nadále. Jejich odbornost, přátelský přístup a především vysoká kvalita poskytovaného vzdělání řadí podle mého názoru Akcent College ke špičce v oblasti pedagogického vzdělávání. Z celého srdce jim všem děkuji a přeji, aby dokázali uchovat výjimečnost a kvalitu, kterými tato škola bezesporu disponuje.
Obrová Marie
Dušková Veronika
Co mi studium na Akcent College dalo? Hodně nových znalostí a vědomostí, které nyní používám ve své nové profesi lektorky češtiny pro cizince. Během studia jsem se potkala s výbornými vysokoškolskými učiteli, odborníky na svém místě, kteří měli ke svým studentům často až individuální přístup. Dělá mi radost, že to, co jsem vystudovala, můžu taky skutečně dělat i v praxi.
Dušková Veronika
Čapková Bára
Právě jsem úspěšně dokončila studium na AC obor Angličtina jako cizí jazyk. Doporučuji všem zájemcům, kteří se chtějí věnovat výuce angličtiny. V AC můžete očekávat kvalitní učitele, pečlivě připravené opory předmětů a osobní přístup. Možná zde, stejně jako já, najdete mezi učiteli své životní vzory a mezi spolužáky kamarády na celý život. Některé předměty, jako Lingvodidaktika, přímo změní Vaše vyučování a některé, jako English Literature, rozšíří Vaše obzory. Na konci studia do sebe všechno zapadne jako puzzle. Bude se mi stýskat:)
Čapková Bára