AC MELAS

Ukončený projekt AC MELAS

Aktivity byly určeny pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol Středočeského kraje.

1.  angličtina – jazykový kurz s tematickými bloky

 • kurz angličtiny s tematickými bloky
 • pro pedagogy mateřských škol a 1.stupně základních škol, kteří angličtinu učí nebo chtějí vyučovat
 • vstupní úroveň angličtiny A1-A2
 • 40 hodin výuky jazyka a 10 hodin tematických workshopů
 • 12 účastníků v kurzu

2.    angličtina – intenzivní jazykový kurz – příprava ke zkoušce

 • intenzivní jazykový kurz zaměřený na přípravu ke cambridgeským zkouškám obsahující zkoušku nanečisto
 • pro všechny pedagogy mateřských, základních a středních škol – učitele jakýchkoli předmětů
 • 60 vyuč. hodin výuky ve dvou týdnech (6 vyuč. hodin po dobu 10 pracovních dní)
 • 12 účastníků v kurzu

Příprava na zkoušku PET

Příprava na zkoušku FCE

Příprava na zkoušku CAE

3.    němčina – intenzivní jazykový kurz – příprava ke zkoušce

 • intenzivní jazykový kurz zaměřený na přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám obsahující zkoušku nanečisto
 • pro všechny pedagogy mateřských, základních a středních škol – učitele jakýchkoli předmětů
 • 60 vyuč. hodin výuky ve dvou týdnech (6 vyuč. hodin po dobu 10 pracovních dní)
 • 12 účastníků v kurzu

Příprava na zkoušku v úrovni B1

Příprava na zkoušku v úrovni B2

4.    angličtina – metodický seminář pro pedagogy, metodiky a vedoucí předmětových komisí

 • seminář zaměřený na zkvalitnění výběru, vedení a hodnocení pedagogických pracovníků (vč. rodilých mluvčích) s důrazem na zpětnou vazbu a zvýšení motivace žáků/studentů
 • pro učitele angličtiny, metodiky a vedoucí předmětových komisí základních a středních škol
 • dvoudenní seminář (celkem 12 vyuč. hodin)
 • 15 účastníků v kurzu

5.    angličtina – semestrální přípravný kurz ke zkoušce a zkouška

 • semestrální jazykový kurz zaměřený na přípravu ke cambridgeským zkouškám obsahující zkoušku nanečisto
 • součástí kurzu je i jeden termín zkoušky
 • pro všechny pedagogy mateřských, základních a středních škol – učitele jakýchkoli předmětů
 • celkem 40 vyuč. hodin výuky
 • 12 účastníků v kurzu

Příprava na zkoušku a zkouška PET

Příprava na zkoušku a zkouška FCE

Příprava na zkoušku a zkouška CAE

6.    němčina – semestrální přípravný kurz ke zkoušce a zkouška

 • semestrální jazykový kurz zaměřený na přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám obsahující zkoušku nanečisto
 • součástí kurzu je i jeden termín zkoušky
 • pro všechny pedagogy mateřských, základních a středních škol – učitele jakýchkoli předmětů
 • celkem 40 vyuč. hodin výuky
 • 12 účastníků v kurzu

Příprava na zkoušku a zkouška Goethe Zertifikat B1

Příprava na zkoušku a zkouška Goethe Zertifikat B2

Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT

Kontaktní osoba pro informace o výše uvedených aktivitách:

Petra Benešová
Tel. 261 109 250
e-mail: petra.benesova@akcent.cz