Prezenční - Seznam předmětů

Detailní přehled předmětů oboru naleznete zde: Studijní plán ACJ prezenční od 2016

 

1. semestr

 • Jazyková cvičení I
 • Úvod do studia jazyka
 • Psycholingvistika
 • Fonetika angličtiny I
 • Obecná pedagogika
 • Obecná psychologie
 • Obecná didaktika
 • Úvod do pedagogické praxe
 • Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I

2. semestr

 • Jazyková cvičení II
 • Fonetika angličtiny II
 • Morfologie I
 • Vzdělávání dospělých
 • Psychologie učení a vzdělávání dospělých
 • Pedagogické plánování
 • Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II

3. semestr

 • Jazyková cvičení III
 • Morfologie II
 • Anglicky psaná literatura I
 • Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých
 • Výuka prostředků jazykového systému
 • Lingvodidaktika I
 • Pedagogická praxe I

4. semestr

 • Jazyková cvičení IV
 • Lexikologie
 • Syntax I
 • Anglicky psaná literatura II
 • Výuka řečových dovedností
 • Lingvodidaktika II
 • Pedagogická praxe II

5. semestr

 • Jazyková cvičení V
 • Syntax II
 • Vývoj a variety angličtiny
 • Specifické techniky jazykové výuky
 • Lingvodidaktika III
 • Pedagogická praxe III
 • Diplomový seminář

6. semestr

 • Jazyková cvičení – angličtina VI
 • Pragmalingvistika
 • Sociolingvistika
 • Výuka cizího jazyka pro specifické účely
 • Lingvodidaktika IV
 • Pedagogická praxe IV
 

Povinně volitelné a volitelné předměty

Předměty budou nabízeny podle možností školy a zájmu posluchačů.

 • Alternativní pedagogické směry 
 • Analýza Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Anglofonní reálie v překladu
 • CELTA / Certificate in English Language Teaching to Adults
 • Critical Theory: an introduction
 • Extensive Reading: science fiction
 • Extensive Reading: the crime genre
 • Extensive Reading: the contemporary American short story
 • Gramatika ve výuce cizího jazyka
 • Integrace cizinců v ČR
 • IH BET 1 / International House Business English Certificate
 • IHCYLT / International House Certificate in Teaching Young Learners and Teenagers
 • Introduction to Academic Writing
 • Introduction to Teaching Young Learners
 • Jak napsat odborný text
 • Jazykový management v situacích jazykového kontaktu
 • Jazyky v kontrastu
 • Konverzace v cizím jazyce
 • Kritická anylýza diskurzu
 • LAC / Language Awareness Course I-II
 • Lingvistika funkční, komunikační a kognitivní 
 • Morfologicko-syntaktické rozbory
 • Multimedia in Language Teaching
 • Narrative: an introduction 
 • Problémy mezikulturní komunikace
 • Profesionalizace pedagogického pracovníka
 • Překladová cvičení I
 • Překladová cvičení II
 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Techniky výuky gramatiky
 • Textová analýza
 • Using literature in language teaching
 • Úvod do morfologie
 • Úvod do studia překladu 
 • Vzdělávací systémy v mezinárodním srovnání
 • Základy překladu