Přijímací řízení a školné

Studium k prohloubení kvalifikace – Angličtina pro praxi v předškolním vzdělávání

  • Celková hodinová dotace programu je 300 hodin
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Vzdělávací program je určen učitelům se vstupní úrovní angličtiny nejméně A1 dle ERR.

  • Před vyplněním elektronické přihlášky ke studiu otestujte svou jazykovou úroveň.
  • Pro otestování použijte on-line test na stránkách www.akcent.cz – TEST PRO VEŘEJNOST.
  • Dosažené body v testu vyplňte do příslušné kolonky v elektronické přihlášce ke studiu.


Cena

Celková cena vzdělávacího programu:

  • 40 000 Kč

Školné se hradí ve dvou ročních splátkách po 20 000 Kč.

Školné se hradí po přijetí ke studiu formou bezhotovostní platby převodem na účet AKCENT College s.r.o. (č.ú. 2121141001/5500). Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky včetně individuálního variabilního symbolu vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky.

Poplatek za přijímací řízení:

  • 300 Kč

Přihláška
Do vzdělávacího programu je možné se hlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

Odborná příprava

Odbornou přípravu ve všech vzdělávacích programech zajišťují učitelé AKCENT College, jazykovou výuku lektoři jazykové školy AKCENT IH Prague

Místo výuky

AKCENT College s.r.o., Bítovská 5, Praha 4