Přijímací řízení a školné

Studium k rozšíření odborné kvalifikace – angličtina

  • Celková hodinová dotace programu je 300 hodin
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Vzdělávací program je určen učitelům se vstupní úrovní angličtiny nejméně B2 dle ERR.

  • Před vyplněním elektronické přihlášky ke studiu otestujte svou jazykovou úroveň.
  • Pro otestování použijte on-line test na stránkách www.akcent.cz – TEST PRO VEŘEJNOST.
  • Dosažené body v testu vyplňte do příslušné kolonky v elektronické přihlášce ke studiu.
  • Po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu budete pozváni na ústní pohovor, který je veden v angličtině a jehož cílem je zjistit úroveň mluvené angličtiny uchazeče.

Cena

Celková cena vzdělávacího programu:

  • 40 000 Kč

Školné se hradí ve dvou ročních splátkách po 20 000 Kč.

Poplatek za přijímací řízení:

  • 500 Kč

Školné se hradí po přijetí ke studiu formou bezhotovostní platby převodem na účet AKCENT College s.r.o. (č.ú. 2121141001/5500). Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky včetně individuálního variabilního symbolu vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky. 

Přihláška
Do vzdělávacího programu je možné se hlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

Odborná příprava
Odbornou přípravu ve všech vzdělávacích programech zajišťují učitelé AKCENT College, jazykovou výuku lektoři jazykové školy AKCENT IH Prague.

Místo výuky

AKCENT College s.r.o., Bítovská 5, Praha 4 – mapa