Výjezd na studijní pobyt

Studenti AKCENT College mohou využít program Erasmus+ pro studijní pobyt v zahraničí.

Podmínky účasti v programu Erasmus:

 • Student musí být v době výjezdu řádně zapsán do minimálně druhého ročníku studia.
 • Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi univerzitami.
 • Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích či za fotokopie.
 • Student musí mít předem domluven studijní program na zahraniční univerzitě i podmínky pro jeho uznání v AKCENT College.

Výběr pobytu

Vyberte si z nabídky partnerských univerzit. Zjistěte, zda má univerzita vlastní formuláře pro přihlášení. Pokud ano, postupujte podle pokynů univerzity. Zvláštní pozornost věnujte datu, do kterého lze přihlášku podat.

 

V současné době je možnost studovat na těchto univerzitách:

 1. University of Latvia, Riga, Lotyšsko, www.lu.lv
 2. Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Litva, www.leu.lt
 3. Prešovská Univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko,  www.unipo.sk
 4. Akdeniz University, Antalya, Turecko, www.akdeniz.edu.tr
 5. Warsaw School of Applied Linguistics, Varšava, Polsko, http://lingwistyka.edu.pl
 6. Mieszko I School of Education and Administration, Poznaň, Polsko, https://wspia.pl/

Výběr studentů pro zahraniční pobyt

Výběrové řízení probíhá většinou během listopadu a prosince.

Vyplňte přihlášku na vybranou univerzitu (Student application form) a spolu s motivačním dopisem odevzdejte na studijní oddělení AC. Poté budete pozváni na motivační pohovor, který se odehrává v angličtině. Výběr studenta se provádí na základě motivačního dopisu, motivačního pohovoru (posouzení jazykových kompetencí) a studijních výsledků. Následně bude sestaven pořadník.

Administrativní procedura

Student musí vyplnit několik formulářů:

 1. Student application form
  Tento formulář je většinou ke stažení na webových stránkách zahraniční univerzity
 2. Learning agreement
  Tento formulář bývá také ke stažení na webových stránkách zahraniční univerzity a jde o studijní dohodu mezi studentem, vysílající a přijímající školou. Po potvrzení všemi třemi stranami se jedná o závazný dokument. Výběr předmětů je třeba konzultovat s akademickým koordinátorem Erasmu v AKCENT College.
 3. Transcript of records
  Zahraniční univerzita zpravidla požaduje seznam již absolvovaných předmětů na domácí univerzitě. Tento dokument vystaví studijní oddělení AC.
 4. Proof of English proficiency
  Tento dokument pro studenta potvrzuje akademický koordinátor AKCENT College. 

Před odjezdem

Student musí před odjezdem předložit na studijním oddělení AC Student application form a Learning agreement – oba formuláře potvrzeny domácí i zahraniční univerzitou. Dále je se studentem sepsána finanční dohoda.

K podpisu finanční dohody student potřebuje

 1. Letter of Acceptance od zahraniční univerzity s přesnými daty pobytu
 2. Bankovní účet vedený u Raiffeisenbank (nutno dodat název a přesnou adresu pobočky, číslo účtu a měnu, ve které je účet veden)
 3. Doklad o uzavření cestovního pojištění nad rámec zdravotního pojištění dle Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Ubytování

Ubytování si student hradí z poskytnutého stipendia. Se zajištěním ubytování však pomáhá zahraniční univerzita. V případě potřeby je možno požádat o pomoc pracovníka studijního oddělení AC.

Pojištění

Studenti mají v zemích EU zajištěno základní pojištění na základě karty evropského pojištěnce. Studenti jsou však navíc povinni si zajistit pojištění léčebných výloh platné pro cílovou zemi (cestovní pojištění včetně repatriace).

Stipendium

Výše stipendia se liší dle cílové země, pohybuje se v rozmezí 300 – 500 EUR za měsíc. Předpokládá se, že se student bude na finančním zajištění pobytu (náklady na ubytování a stravování) v zahraničí spolupodílet. Stipendium na pobyt delší než 3 měsíce se vyplácí většinou ve dvou splátkách.

Příjezd na zahraniční univerzitu

Jednou z věcí, kterou budete možná po příjezdu řešit, je změna původního studijního plánu zapsaného ve smlouvě Learning agreement. V tomto případě je nutné emailem informovat Erasmus koordinátora v AC a nechat si odsouhlasit změny. Následně pak si necháte na zahraniční univerzitě potvrdit druhou část smlouvy Learning agreement s názvem Changes.

Co je nutno přivézt ze zahraničního pobytu zpět

Před odjezdem ze zahraničí u sebe musíte mít Application form a Learning agreement spolu s formulářem Confirmation of study period. Na tomto formuláři vám zahraniční univerzita potvrdí délku pobytu. Data musí být shodná s daty uvedenými ve finanční dohodě. Po ukončení pobytu vám zahraniční univerzita vyhotoví Transcript of records – tedy přehled absolvovaných předmětů spolu se známkami a počty kreditů. Transcript of records se musí shodovat s Learning agreement, případně s dodatkem Changes. Dalším nezbytným formulářem je Závěrečná zpráva.

Veškeré tyto formuláře je nutné dodat na studijní oddělení do 10 dnů od ukončení studijního pobytu. 

Po návratu / uznávání kreditů

Studentům Akcent College budou uznány všechny studijní povinnosti (v minimálním objemu 30 kreditů za semestr), které v rámci mobility splnili – a to jako integrální součást studijního plánu Akcent College.
Jestliže student studuje na zahraniční univerzitě ekvivalentní předmět jako je nabízen doma, bude mu přiděleno tolik kreditů, kolik by získal při studiu na AKCENT College.

 

Koordinátor programu Erasmus:
Ing. Leona Sedláčková
Tel. 261 109 259
Email: leona.sedlackova@akcent.cz

 

Akademický koordinátor programu Erasmus:
Mgr. Michal Tatarko
Tel. 261 109 225
Email: tatarko@mail.akcentcollege.cz