Projekt GAČR

Vietnamští a čeští mluvčí v prostředí formálního a neformálního vzdělávání:

Interakce a její reflexe vietnamskými mluvčími

 

Registrační číslo grantového projektu: 14-02509S

Datum zahájení řešení grantového projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení řešení grantového projektu: 31. 12. 2016

Příjemce grantu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Odpovědný řešitel projektu: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

Spolupříjemce grantu: AKCENT College
Odpovědný spoluřešitel projektu: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.