O nás

Soukromá vysoká škola AKCENT College
– malá škola s individuálním přístupem

V současné době je trendem učit se cizí jazyk již od základní školy. Současně však soukromé i státní školství, a také oblast firemního vzdělávání pociťují akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyka s kvalitní metodickou průpravou. Soukromá vysoká škola AKCENT College si stanovila za cíl tuto mezeru alespoň částečně zaplnit.

Jak vznikla soukromá vysoká škola AKCENT College

Založení soukromé vysoké školy AKCENT College bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení školy AKCENT IH Prague v oblasti metodického vzdělávání učitelů jazyků. Při pořádání metodických kurzů pro učitele angličtiny, a také mezinárodně uznávaných metodických zkoušek pro učitele angličtiny (TKT, CELTA, DELTA apod.), nasbírala jazyková škola mnoho zkušeností a poznatků. Tyto se následně promítly do programu a cílů soukromé vysoké školy.

V čem jsme jedineční

AKCENT College si zakládá na tom, že její absolventi najdou široké uplatnění v praxi. Soukromá vysoká škola zaměstnává zkušené pedagogy s dlouholetou praxí s výukou na státních vysokých školách a univerzitách. Naši pedagogové vítají možnost individuální práce s motivovanými studenty.

Pro přípravu studentů platí ve škole poněkud jiný režim než na státních školách. Velký důraz je kladen na praktickou využitelnost načerpaných znalostí. Unikátní propojení s jazykovou školou AKCENT IH Prague  umožňuje posluchačům soukromé vysoké školy AKCENT College v předmětech zaměřených na pedagogickou praxi absolvovat náslechy ve skutečných hodinách nebo „trénovat“ na cvičných skupinách studentů angličtiny/češtiny. V neposlední řadě je jistě výhodou, že výuka jazyků je zajišťována nejlepšími pedagogy jazykové školy, Čechy i rodilými mluvčími.

Díky tomu jsou absolventi naší soukromé vysoké školy plně kvalifikováni pro práci lektora angličtiny/češtiny pro cizince. V případě, že studenti navíc využijí možnost vystudovat některý z programů s mezinárodní certifikací, získají oprávnění k práci lektora i v zahraničí.

Základní informace o AKCENT College

AKCENT College s.r.o. je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s bakalářským studijním programem Specializace v pedagogice. V rámci tohoto programu nabízí prezenční i kombinované studium v oborech:

  • Angličtina jako cizí jazyk
  • Čeština jako cizí jazyk.

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení státního souhlasu společnosti AKCENT College s.r.o. působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu podle § 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), nabylo právní moci dne 8. srpna 2008.

Soukromá vysoká škola AKCENT College s.r.o., se sídlem Kolbenova 923/34a, Vysočany, 190 00 Praha 9, je dceřinou společností Prague City University a.s. (IČO: 04264193, Polská 1184/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.praguecollege.cz).

Identifikační údaje

název: AKCENT College s.r.o.
sídlo: Kolbenova 923/34a, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 27259439
DIČ: CZ 27259439