O nás

Soukromá vysoká škola AKCENT College
– malá škola s individuálním přístupem

V současné době je trendem učit se cizí jazyk již od základní školy. Současně však soukromé i státní školství, a také oblast firemního vzdělávání pociťují akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyka s kvalitní metodickou průpravou. Soukromá vysoká škola AKCENT College si stanovila za cíl tuto mezeru alespoň částečně zaplnit.

Jak vznikla soukromá vysoká škola AKCENT College

Založení soukromé vysoké školy AKCENT College v Praze 4 bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení školy AKCENT IH Prague v oblasti metodického vzdělávání učitelů jazyků. Při pořádání metodických kurzů pro učitele angličtiny, a také mezinárodně uznávaných metodických zkoušek pro učitele angličtiny (TKT, CELTA, DELTA apod.), nasbírala jazyková škola mnoho zkušeností a poznatků. Tyto se následně promítly do programu a cílů soukromé vysoké školy.

V čem jsme jedineční

AKCENT College si zakládá na tom, že její absolventi najdou široké uplatnění v praxi. Soukromá vysoká škola v Praze 4 zaměstnává zkušené pedagogy s dlouholetou praxí s výukou na státních vysokých školách a univerzitách. Naši pedagogové vítají možnost individuální práce s motivovanými studenty.

Pro přípravu studentů platí ve škole poněkud jiný režim než na státních školách. Velký důraz je kladen na praktickou využitelnost načerpaných znalostí. Unikátní propojení s jazykovou školou AKCENT IH Prague  umožňuje posluchačům soukromé vysoké školy AKCENT College v předmětech zaměřených na pedagogickou praxi absolvovat náslechy ve skutečných hodinách nebo „trénovat“ na cvičných skupinách studentů angličtiny/češtiny. V neposlední řadě je jistě výhodou, že výuka jazyků je zajišťována nejlepšími pedagogy jazykové školy, Čechy i rodilými mluvčími.

Díky tomu jsou absolventi naší soukromé vysoké školy plně kvalifikováni pro práci lektora angličtiny/češtiny pro cizince. V případě, že studenti navíc využijí možnost vystudovat některý z programů s mezinárodní certifikací, získají oprávnění k práci lektora i v zahraničí.

Základní informace o AKCENT College

AKCENT College s.r.o. je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s bakalářským studijním programem Specializace v pedagogice. V rámci tohoto progrmau nabízí prezenční i kombinované studium v oborech:

  • Angličtina jako cizí jazyk
  • Čeština jako cizí jazyk.

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení státního souhlasu společnosti AKCENT College s.r.o. se sídle v Praze 4 působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu podle § 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), nabylo právní moci dne 8. srpna 2008.

Soukromá vysoká škola AKCENT College s.r.o., se sídlem Praha 4, Bítovská 5, PSČ 140 00, je dceřinou společností, stoprocentně vlastněnou společností AKCENT International House Prague, družstvo, se sídlem Praha 4, Bítovská 3, PSČ 140 00, www.akcent.cz.

Obě společnosti se zavazují ke spolupráci, na základě podepsané „Smlouvy o zajištění části výuky“, zvláště v těchto oblastech:

Pedagogická praxe posluchačů AKCENT College s.r.o. probíhá ve studijních skupinách jazykové školy AKCENT IH Prague.

Výuka posluchačů soukromé vysoké školy AKCENT College s.r.o. v předmětu Jazyková cvičení I – VI a v předmětu Cizí jazyk  je v rozsahu studijního plánu smluvně zajištěna organizací AKCENT IH Prague.

Identifikační údaje

název: AKCENT College s.r.o.
sídlo: Praha 4, Bítovská 5, PSČ 140 00
IČ: 27259439
DIČ: CZ 27259439
zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108257
číslo účtu: 2121141001
kód banky: 5500
základní kapitál: 200 000 Kč