Přijímačky - požadavky

Základní podmínkou přijetí na AKCENT College, s.r.o. je dosažení úplného středního vzdělání s maturitou.

 

Obor Angličtina jako cizí jazyk


  • Jazykový test z angličtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2)
  • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy.

Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu. 

Obor Čeština jako cizí jazyk

  • Jazykový test z češtiny pro nerodilé mluvčí češtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2)
  • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy.

Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu a u nerodilých mluvčích ověřit úroveň mluvené češtiny uchazeče.

Vzorový test


Hodnocení přijímací zkoušky AKCENT College s využitím NSZ Scio
1. Test z angličtiny – max. 50 bodů
Percentil ScioBody AKCENT CollegeSrovnání s jazykovými zkouškami – orientační
100
50
CPE-C
90
45
CAE-A/Všeobecná SZ-1
80
40
CAE-B/Všeobecná SZ-2
70
35
CAE-C/Všeobecná SZ-3
60
30
FCE-A/Základní SZ-1
50
27,5
FCE-B/Základní SZ-2
40
25
FCE-C/Základní SZ-3
2. Uchazeči absolvují ústní pohovor – max. 50 bodů


Maximální bodový zisk u zkoušky je 100 bodů.