Přijímačky - termíny

Přijímací řízení do prezenčního i kombinovaného studia:

 

Ke studiu se uchazeči mohou hlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

Po odeslání on-line přihlášky budou uchazeči pozváni k přijímací zkoušce.

 

Termíny přijímacích zkoušek

  • 22. dubna 2020
  • 10. června 2020
  • 5. srpna 2020
  • 9. září 2020
  • poslední termín přijímacích zkoušek bude stanoven dle přijatých přihlášek

Termín podání přihlášky

Přihlášku je třeba podat nejpozději 14 dní před zvoleným termínem přijímací zkoušky.

 

Bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici
na e-mailu info@akcentcollege.cz
nebo na tel. 261 109 234 případně 261 109 259.