Přípravné kurzy

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na vysokých školách v České republice


Přípravné kurzy jsou poskytované v rámci programů celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na vysokých školách v České republice zahrnují přípravný program, školení v různých předmětech vyžadovaných pro přijímací zkoušky.

Jazykové programy jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysokých školách v České republice jsou programy, které žadatelům umožňují získat úroveň jazyka potřebnou ke studiu na vysokých školách v ČR.

Po úspěšném dokončení přípravných programů mohou studenti AKCENT College studovat na vysokých školách v České republice nebo si zvolit univerzitu v anglicky mluvící zemi.


 

  Český program

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budete moci absolvovat přijímací zkoušky na státní nebo soukromé vysoké školy v České republice.


  Anglický program

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budete moci absolvovat přijímací zkoušky a studium v ​​angličtině.