Pro uchazeče

Co svým studentům nabízíme?

  • obory zaměřené jako jediné v ČR na vzdělávání jazykových lektorů dospělých (lektor angličtiny, lektor češtiny pro cizince)
  • atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli
  • okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi
  • efektivní studium organizované po malých skupinách
  • knihovnu, moderně vybavené učebny, internetovou kavárnu s WIFI připojením
  • vstřícné prostředí

Co zaručujeme svým absolventům?

Absolvent obou oborů bude dobře připraven v teoretických disciplínách potřebných pro profesi jazykového lektora dospělých, zvládne teoretické i praktické aspekty jazykového vyučování a naučí se cizí jazyky:

  • v oboru Angličtina jako cizí jazyk zvládne angličtinu na úrovni blízké úrovni rodilého mluvčího + v dalším cizím jazyce bude schopen komunikovat (na úrovni dané jeho vstupními znalostmi)

Náš absolvent tedy bude dobře připraven pro praxi, pro profesi jazykového lektora, ale také pro další (navazující magisterské) studium. 

Proč studovat AKCENT College?

Celospolečenská potřeba znalosti cizích jazyků na funkční komunikační úrovni roste a i Česká republika chce vyhovět požadavkům Evropské komise, aby každý občan Evropské unie mluvil kromě své mateřštiny alespoň dvěma cizími jazyky. Potřebné kompetence v cizím jazyce ale bude značná část české populace získávat až v procesu celoživotního vzdělávání – a potřeba kvalitních jazykových lektorů tak zákonitě poroste.

A po absolvování AKCENT College – to Vám můžeme zaručit – budete kvalitní lektor angličtiny nebo kvalitní lektor češtiny pro cizince právě Vy!