Pro učitele

Informace pro vyjíždějící učitele

Učitelé AKCENT College mohou využít program Erasmus+ pro výukové pobyty v zahraničí.

Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin.
Minimální délka mobility je 2 dny, maximální délka 2 měsíce.
Mobilitu je možné uskutečnit pouze na univerzitách, se kterými má AKCENT College sjednanou bilaterální dohodu.

Příjem přihlášek na výjezdy v akademickém roce 2019/2020 (letní semestr) je do 15. září 2019.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení bude probíhat na základě zhodnocení zaslaných přihlášek. Přihlášky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

  1. motivace k výjezdu
  2. kontakt na vybrané univerzitě
  3. jazykové znalosti
  4. předchozí výjezd v rámci Erasmu