Školné

Školné se hradí po přijetí ke studiu formou bezhotovostní platby převodem na účet AKCENT College s.r.o. (č.ú. 2121141001/5500).
Pro identifikaci platby použijte stejný variabilní symbol jako při platbě poplatku za přijímací řízení.

Školné za prezenční i kombinované studium je možné uhradit ve dvou variantách:

  • 55 000 Kč za celý akademický rok
  • 29 000 Kč za semestr při platbě ve dvou splátkách

Poplatek za přijímací řízení:

  • 500 Kč

Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky včetně individuálního variabilního symbolu vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky.