Přijímací řízení

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk


  • Celková hodinová dotace programu je 250 hodin.
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Cena

Celková cena vzdělávacího programu při platbě v jedné částce:

  • 33.250,- Kč

Cena za semestr:

  • 11.500,- Kč

Poplatek za přijímací řízení

  • 500 Kč

Školné se hradí po přijetí ke studiu formou bezhotovostní platby převodem na účet AKCENT College s.r.o. (č.ú. 2121141001/5500). Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky včetně individuálního variabilního symbolu vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky. 

Přihláška

Do vzdělávacího programu je možné se hlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

Místo výuky

AKCENT College s.r.o., Bítovská 5, Praha 4 – mapa