Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Specializace v pedagogice (oborů Angličtina jako cizí jazyk) jsou teoretickými poznatky i znalostí praktického jazyka vybaveni tak, že mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech, jako jsou např. studijní programy filologie, učitelství (v němž mohou získat učitelskou kvalifikaci, kterou bakalářské studium neposkytuje), i navazující magisterské obory jiné.

V praxi se absolventi uplatní jako lektoři v podnikových kurzech pro dospělé (skupinových i individuálních), lektoři v mimoškolním jazykovém vzdělávání (např. v jazykových školách, kulturních domech, centrech volného času, zájmových klubech apod.), jako asistenti učitele ve školských zařízeních, popř. jako lektoři na jednorázových akcích.