Zápis na kurzy

Řád přijímacího řízení

Jak se do kurzu přihlásit
Platby
Seznam dokumentů a dokladů nutných pro podání žádosti
Seznam ambasád a konzulátů ČR v zemích SNS
Doklady pro nostrifikaci

Jak se do kurzu přihlásit?

Spolupráce s AKCENT College začíná tím, že vyplníte a zašlete online přihlášku na našich stránkách. Vyplnění přihlášky je tím nejlepším způsobem jak nás kontaktovat a výrazně usnadňuje další komunikaci. Můžete nás také kontaktovat telefonicky, emailem nebo přes Skype. Poté vás zkontaktuje pracovník AKCENT College. Na vámi uvedenou emailovou adresu dostanete Smlouvu o studiu, ve které budou uvedeny podmínky a naše údaje. Cokoliv, co vám nebude jasné, společně projednáme. Dále vám pomůžeme vybrat ubytování a zařídit rezervaci, a také pomůžeme s komplexním zdravotním pojištěním. Podepsanou Smlouvu o studiu a Smlouvu o ubytování nám zašlete zpět. 

Dalším krokem je zálohová platba:

 • Je nutné uhradit 30% ceny programu
 • Záloha na ubytování za první dva měsíce a k tomu vratná kauce
 • Zdravotní pojištění ve výši 160 euro za první půlrok
 • Administrativní poplatek ve výší 12 000 CZK 

Poté, co obdržíme Vaše platby, pošleme Vám DHL poštou následující doklady nezbytné pro vyřízení víza: 

 • potvrzení o přijetí ke studiu
 • potvrzení o zajištění ubytování po dobu vašeho pobytu na území ČR s přesně označenými termíny
 • komplexní zdravotní pojištění ve státní pojišťovně VZP
 • průvodní dopis

Tyto doklady přiložíte k ostatním náležitostem potřebným pro podání žádosti o dlouhodobé (roční) vízum za účelem studia.

Seznam náležitostí, které uchazeč připraví sám nebo za pomoci našeho zástupce:

 • Žádost o udělení dlouhodobého víza (k pobytu nad 90 dnů) za účelem studia vyplněnou v souladu s instrukcí.  Formulář žádosti o udělení schengenského víza („Žádost o udělení schengenského víza“) a instrukce k jeho vyplnění je k dispozici na konzulátu ČR ve vašem státě anebo na stránkách konzulátu.
 • Cestovní pas platný alespoň 15 měsíců od začátku kurzu (upřesněte si informace o potřebné době platnosti na konzulátu ČR).
 • 2x kopie cestovního pasu
 • Kopie občanského průkazu včetně stránky se zapsanou  trvalou adresou.
 • 4 barevné fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně musí být uvedeno příjmení, jméno a datum narození jako v cestovním pasu latinskou abecedou.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů (tento doklad se připravuje cca 1 měsíc, je platný po dobu 6 měsíců ode dne vystavení). Tento doklad získáte v Informačním centru Ministerstva vnitra vašeho státu.
 • Doklad o dostatku prostředků k pobytu na území ČR. Výpis z účtu vedeného v bance znějící na jméno žadatele a ukazující aktuální použitelný zůstatek na účtu ve výší minimálně 74 740 CZK (3500 euro). V den vystavení výpisu z účtu částka v euro dle aktuálního kurzu měn musí být ekvivalentní 74 740 CZK. Poznámka: aktuální kurz EUR/CZK  je k dispozici na konzulátu ČR.
 • Pokud je žadatel mladší 18 let, výše aktuálního použitelného zůstatku na účtu musí činit 37 370 CZK. V tomto případě v den vystavení výpisu z účtu částka v euro dle aktuálního kurzu měn musí být ekvivalentní 37 370 CZK.
 • Pokud bankovní účet je vedený na jméno jednoho z rodičů, pak žadatel (budoucí student) musí mít právo na využití tohoto účtu a bankovní karty přiřazené k tomuto účtu ověřené bankou .
 • K výše uvedenému bankovnímu účtu je třeba přiložit platnou mezinárodní bankovní kartu Visa, MasterCard nebo Maestro.  Kopii této karty je třeba přiložit k žádosti o vízum.
 • Zdravotní pojištění platné po dobu pobytu žadatele na území ČR je nezbytné pro udělení víza za účelem studia. Zdravotní pojištění musí být v českém jazyce, výše pojistného plnění musí činit nejméně 60 000 euro. Informace o pojišťovnách oprávněných provozovat potřebné pojištění na území ČR je k dispozici na konzulátu ČR.
 • Hotovost ve výši cca 160 euro pro zaplacení konzulátního poplatku
 • Poznámka: v případě, že žadatelem je nezletilá osoba, je zapotřebí notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním žadatele do ČR za účelem studia
 • Veškeré doklady, které nejsou v českém jazyce, musí být přeloženy do češtiny soudním překladatelem. 

Podání žádosti a všech potřebných náležitostí se provádí po předběžné telefonické objednávce na konzulátu, přičemž žadateli bude nabídnut přesný termín a čas, nebo na internetu přes systém VISAPOINT 

Žádost a všechny náležitosti žadatel podává osobně, udělené vízum žadatel rovněž odebírá osobně. Vyřízení víza trvá nejméně 4 měsíce ode dne podání žádosti.

Seznam ambasád a konzulátů ČR v zemích SNS a jejich webové stránky:

Rusko – Moskva, St Petrsburg, Jekatěrinburg
Ukrajina – Kiev, Doneck, Lvov
Bělorusko – Minsk (platí i pro občany Kyrgyzstánu)
Kazachstán – Astana (platí i pro občany Kyrgyzstánu)
Moldavia – Kishiněv
Uzbekistán – Taškent (platí i pro občany Tádžikistánu)
Gruzie – Tbilisi (plati i pro občany Arménie, Azerbajdžánu)

 

Při vycestování do ČR musí mít student s sebou doklady potřebné pro nostrifikaci (uznání rovnocennosti) dosaženého vzdělání.

Pro uznání vysvědčení o středoškolském vzdělání je zapotřebí:
Vysvědčení o středoškolském vzdělání a seznam všech absolvovaných předmětů a známek z těchto předmětů;
Zpráva ze školy o hodinové dotaci pro jednotlivé předměty za poslední 3 roky (počet hodin, které každý předmět byl vyučován v jednotlivých ročnících). 

Pro uznání vysvědčení o středním speciálním vzdělání (učiliště nebo střední průmyslová škola) je zapotřebí:
vysvědčení o středním speciálním vzdělání a rozpis všech absolvovaných předmětů, závěrečných známek z těchto předmětů a hodinové dotace pro jednotlivé předměty. 

Pro uznání vysokoškolského nebo univerzitního diplomu je zapotřebí:
Diplom a rozpis všech absolvovaných předmětů, závěrečných známek z těchto předmětů a hodinové dotace pro jednotlivé předměty;
Zpráva ze školy o hodinové dotaci pro jednotlivé předměty za poslední 3 roky (počet hodin, které každý předmět byl vyučován v jednotlivých ročnících). 

Pokud jste studovali vysokou školu, ale studium nedokončili:
Vysvědčení o středoškolském vzdělání a seznam všech absolvovaných předmětů a známek z těchto předmětů;
Zpráva ze školy o hodinové dotaci pro jednotlivé předměty za poslední 3 roky (počet hodin, které každý předmět byl vyučován v jednotlivých ročnících);
Zpráva z vysoké školy o vystudovaných předmětech včetně hodinové dotace pro jednotlivé předměty a známky z jednotlivých předmětů. 

DŮLEŽITÉ:

 

Vysvědčení a diplom vydané v zemích SNS (s výjimkou Ruska, Ukrajiny a Běloruska) musí být ověřeny apostilou. 

Pokud student v okamžiku vycestování do Prahy ještě nedosáhl 18 let, musí s sebou přivést plnou moc na jméno pracovníka AKCENT College podepsanou jedním z rodičů. Tato plná moc umožní určenému pracovníku jednat místo studenta s ministerstvem školství ČR. Vzor plné moci vám poskytne náš zástupce ve vašem městě nebo si o něj můžete zažádat emailem AKCENT College.
AKCENT College zajistí vše potřebné pro to, abyste se úspěšně připravili na přijímací zkoušky a studium na vysokých školách ČR a Německa.